GPS Monitoring vozidiel | © LuBesta s.r.o

FUNKCIE

Home »  FUNKCIE

ONLINE SLEDOVANIE

Online satelitné sledovanie zabezpečuje zobrazenie aktuálnej polohy a ostatných prevádzkových paremetrov osobných vozidiel, nákladných vozidiel, poľnohospodárskych vozidiel, autobusov, stavebných mechanizmov a pod. Služba má jednoduché ovládanie a je dostupná online v akomkoľvek čase a všade tam kde máte pripojenie na internet, či už prostredníctvom PC, tabletu alebo mobilného telefónu. Okrem údajov o pohybe vozidla v reálnom čase máte prehľad o rýchlosti, smere jazdy a ďalších prevádzkových údajov o vozidle.

HISTÓRIA DÁT

Archív prevádzky vozidla umožňuje získať históriu dát a tým aj spätnú kontrolu o prevádzke jednotlivých vozidiel. Pomocou histórie dát získate prehľad o pohybe vozidiel, príchodoch, odchodoch, zastávkach, trase a iných informáciách o vozidle. Históriou dát o vozidlách získate prehľad o efektívnosti využitia vozidiel. V danom režime archívu (histórie dát) zobrazíte knihu jázd, štatistiku štýlu jazdy, evidenciu nákupov PHM a ďalšie štatistické údaje.

PRESNÉ MERANIE SPOTREBY PHM

Systém graficky zobrazuje informácie o spotrebovanom palive a nákupoch PHM. Množstvo spotrebovaného paliva systém vyhodnocuje na základe zbernice CAN presnosť merania spotreby sa zvyčajne pohybuje na úrovni +/- 3% a je možné ju doladiť kalibračným koeficientom. V spotrebe paliva systém započítava aj spotrebu nezavislého kúrenia, pokiaľ bolo použité. Taktiež zaznamenáva u pracovných strojov motohodiny.

PREHĽADNÁ ELEKTRONICKÁ KNIHA JÁZD

Tá to funkcia umožňuje vypísať prevádzkové záznamy v textovej podobe tzv. kniha jázd. Knihu jázd je možné exportovať do formátu XLS alebo PDF a jednoducho si ju vytlačiť. Automatické generovanie knihy jázd ušetrí veľa zbytočných administratívnzch úkonov. Kniha jázd obsahuje aj údaje o predpokladanej/ reálnej spotrebe paliva, denné a mesačné sumáre najazdených kilometrov a spotrebovanom palive.

ŠTATISTIKA ŠTÝLU JAZDY

Systém okrem iných parametrov vyhodnocuje štýl jazdy a vytvára štatistiku štýlu jazdy táto je dostupná pre vozidlá s napojením GPS zariadenia na zbernicu CAN BUS. Pre každú jazdu je možné vyhodnotiť dobu po ktorú sa v danom stave nachádzalo vozidlo. Systém kontroluje jednotlivé veličiny z daného vozidla každú sekundu a vytvára štatistiky. Denné štatistiky sú vyhodnocované v jednotlivých kruhových grafoch a textové výpisy štatistiky sú uvedené pre každú jazdu zvlášť.

ĎALŠIE FUNKCIE SYSTÉMU V SKRATKE :

Štatistika zbernice CAN BUS
Stav vozidla
Záznam IO portov
Evidencia nákupov PHM
Záznam do KML
Import údajov tretích strán
Export sumárnych zostáv
Export pre software tretích strán
Alarmové hlásenia a ďalšie možnosti